De eerste lesdag, spanning, hypotheses en onderzoek

…en ergens dat gevoel van ‘mega spannend’. Goed voorbereid loop ik het lokaal binnen. Spanning komt deze keer niet vanuit controledwang, maar omdat ik mag spelen met online leren. Leerlingen spelenderwijs meenemen in de plannen die ik heb. Nieuwe dingen uitproberen. Voorbij experimenteren, uitvoeren, testen en hen laten evalueren en reflecteren.

Wanneer ik voel komt de spanning voort uit een combinatie van ‘hoe de dag zich zal ontvouwen’ en ‘worden de nieuwe werkvormen omarmt?’. Ontvouwen, zo’n facet van het leven waar ik totaal geen invloed op heb. Wie wel? Tegelijkertijd heb ik alle invloed, althans… Mijn state of mind – het woord mindset past ook – maakt dat ik wel degelijk invloed heb op wat zich ontvouwt. De keuzes die ik in het moment maak kunnen bepalend zijn voor het gevolg. Ik kies vandaag voor de relatie. Een nieuwe klas, drie bekende leerlingen, de rest onbekend.

We starten de dag met een moment van rust. Aankomen, landen en aarden. Even iets voor jezelf en de groep ervaren.

Sinds dit jaar is de regel ‘telefoons inleveren’ weer ingevoerd. Zelf moet ik erg wennen aan deze controlemaatregel. Ja, ik snap dat het gebruik van de mobiele telefoon kan afleiden. Ja, ik begrijp ook de angst van het opnemen en maken van foto’s. Edoch: hoe leren we kinderen zich verhouden tot een mobiele telefoon en welke verantwoordelijkheid hebben ouders? Als zij zien dat hun zoon/dochter tijdens lestijd WhatsAppt of op Facebook zit, neem ik aan… Maar ja, ik weet dat ik wellicht een te hoge verwachting heb. Een tussenoplossing zou zijn om samen afspraken te maken. Iets met waarden en een stukje ethiek. Dé oplossing is en blijft natuurlijk de les die ik geef.

Mijn wiskundeles start ik met een Kahoot, een online game. Voorkennis activeren en ophalen waar we voor de zomervakantie mee gestopt zijn. Getallen. Het uitrekenen van sommen met negatieve getallen. De klas leg ik uit dat basisvaardigheden bij wiskunde van groot belang zijn. Als het fundament van een huis, anders heeft het bouwen ervan weinig zin. Cijferen, de waarde van een getal en de volgorde van het uitrekenen van sommen passeren de revue. Negatieve reacties blijven uit. Winst!

NASKNAtuur&ScheiKunde. Na de pauze. Een nieuw boek, nieuwe onderwerpen en een niveau hoger dan een jaar eerder voor sommige. Dit jaar meer focus. Maar ook een straf tempo, met bijbehorende verwachtingen. Iets met hoge doelen stellen.

Als we de les gestart zijn met een woordweb rondom het thema ‘onderzoeken’, ontvlammen direct leuke hypotheses bij de eerste proef. Onderzoek naar het doen van onderzoek betekent spelen. Concreet hun eigen stappenplan maken. Vooronderzoek. Hypotheses rondom het opblazen van een ballon met een petfles. Kan het en zo ja hoe? Of de proef met vuur en een ballon.

“Maar dan is alles een hypothese!?”

Deze leerling doet een belangrijke ontdekking. Ja, veel wel! Uiteindelijk samen experimenteren.

Onderzoek als thema van de dag:  onderzoeken wie de ander is. Onderzoeken hoe je jezelf tot die ander verhoudt. Onderzoeken waar de grenzen liggen. Onderzoeken wat consequenties zijn. En dan vooral veel hypotheses stellen. Leuk. Ik mag waarnemen, ervaren en zien waar deze jongeren zich in hun proces bevinden.

Tweedejaars en vol in ontwikkeling, ook al willen sommige hun eigen leerproces nog niet onder ogen zien. Het is ook spannend. Dat vind ik ook.

Advertenties